Palemid d.o.o.

Usposabljanje za občine, regije in podjetja.

Za občine & regije

Vizija in strategija občine (VIS) – orodje za strateško upravljanje občin
Konkurenčnost mesta v obdobju ekonomije, ki temelji na znanju
Pritegovanje tujih neposrednih investicij v regijo in mesto
Internacionalizacija poslovanja podjetij v regiji/občini
Spodbujanje ustvarjanja blagovnih znamk mesta/regije
Oblikovanje regionalnega razvojnega združenja
Oblikovanje regionalnega gospodarskega združenja
Vzpostavitev funkcionalne regije obrti, turizma in kmetijstva
Sodelovanje občin v regiji – medobčinsko sodelovanje zaradi izrabe sinergij
Vzpostavitev regionalnega inovacijskega centra za posamezne industrije
Vzpostavitev regije energetike
Komunikacijske ovire in spretnosti javnih uslužbencev v kontekstu prebivalcem prijazna občina
Javne službe in zasebni kapital – pro et contra
Poslovni bonton
Participacija državljanov preko novih medijev (za javno upravo)
Turizem v odnosu do medijev
Razumevanje vloge medijskega razvoja na lokalni ravni (župani)

Za podjetja

Internacionalizacija poslovanja podjetja
Poslovna pogajanja
Financiranje in upravljanje EU projektov
Spodbujanje ustvarjanja blagovne znamke
Presoja finančnega položaja podjetja
Poslovni bonton
Motiviranje sodelavcev in reševanje konfliktov
Motiviranje zaposlenih v kriznih razmerah
Ocenjevalni intervju
Vodenje in sestavljanje timov
Izvedba letnega razgovora
Organizacija lastnega dela in dela drugih

Palemid d.o.o.

Področja delovanja.

Občine & regije

Svetovanje za občine in regije

Podjetja

Svetovanje za podjetja

Usposabljanje

Usposabljanje za občine/regije in podjetja.

Podjetje

Palemid d.o.o.
Svetovanje, raziskovanje
in izobraževanje d.o.o.

Naslov

Terčeva ulica 61
2000 Maribor

GEO: E15.64109, N46.57655

Pokličite nas!

+386 41 735 448

Pošljite nam e-mail.

info@palemid.si

2020 | Palemid d.o.o. | Pravice pridržane.