Palemid d.o.o.

Vizija, poslanstvo & vrednote

Palemid Group

​Palemid Group je skupina, ki jo sestavljata Palemid d.o.o. in Zavod Palemid Maribor – Inštitut za trajnostni razvoj. Skupina se ukvarja s svetovanjem na področju gospodarstva in javne uprave, raziskovanjem, izobraževanjem in evropskimi projekti. Mednarodna mreža strokovnjakov in osredotočenost na strankine poslovne izzive zagotavlja stalno rast, poslovno odličnost ter trajnostno konkurenčno prednost strank.

Palemid Group ponuja kreativne rešitve za kompleksne izzive gospodarskih družb, javne uprave in nevladnih organizacij. Znanje domačih in mednarodnih strokovnjakov nenehno povezujemo z znanjem naših strank ter tako odkrivamo priložnosti, ki jim bodo prinesle zmagovalni ter konkurenčni položaj in nadpovprečen uspeh.

Vizija, poslanstvo in vrednoste

Vizija

Postati ena vodilnih svetovalnih skupin, ki spodbuja poslovno odličnost in s svojimi storitvami prispeva k uspešnosti delovanja gospodarskih družb, javne uprave in nevladnih organizacij. Z mrežo mednarodnih strokovnjakov, s katerimi sodelujemo, ponujamo kreativne rešitve, ki so prilagojene potrebam in strateškim izzivom vsake stranke posebej.

Poslanstvo

Podjetjem, javni upravi in nevladnim organizacijam z edinstvenimi rešitvami pomagamo pri uresničevanju razvojnih izzivov in si prizadevamo postati vodilni ponudnik svetovalnih storitev na področju gospodarstva, javne uprave in nepridobitnega sektorja. Palemid Group je z inovativnimi, zanesljivimi rešitvami, ki so rezultat povezovanja znanja domačih in tujih sodelavcev ter znanja naših strank, usmerjen v uspeh le-teh tako v smislu krepitve njihovega položaja na trgu, povečane učinkovitosti delovanja, kot premagovanja razvojnih izzivov nasploh. Naši sodelavci z navdušenjem do tega, kar počno, usmerjajo vso energijo v končno zadovoljstvo stranke.

Osredotočenost na stranko, zaupanje in partnerstvo, popolnost v tem, kar delamo, znanje, strokovnost in izkušnje, skrb za zaposlene in timsko delo so le nekatere naših temeljnih vrednot.

  • Osredotočenost na stranko

V ospredju našega delovanja so poslovni izzivi naših strank. Uspešnost naših storitev je merljiva z uspehom naših strank, zato je njihovo zadovoljstvo glavno vodilo naših svetovalnih storitev.

  • Zaupanje in partnerstvo

Zaupanje s strankami gradimo na pregledni komunikaciji in nenehni izmenjavi informacij. Delujemo z najvišjimi standardi etike in integritete ter smo predani k razvoju iskrenega odnosa in medsebojnega spoštovanja s stranko. Zavedamo se, da ima vsaka stranka edinstvene potrebe, zato je partnerstvo med svetovalcem in stranko ena naših temeljnih vrednot.

  • Popolnost v tem, kar delamo

Navdušenje nas sodelavcev do tega, kar počnemo in ohranjanje pozitivnega odnosa v vseh okoliščinah zagotavlja najvišjo kakovost naših storitev. Kreativne rešitve kompleksnih strateških izzivov so edinstven rezultat, prilagojen vsaki stranki posebej in so rezultat preučevanja izzivov z različnih zornih kotov.

  • Znanje, strokovnost in izkušnje

Mreža domačih in tujih sodelavcev nam zagotavlja vrhunsko znanje in izkušnje iz prakse tako na področju gospodarstva kot tudi javne uprave in nevladnih organizacij. Doslednost, zanesljivost, spretnost, pozitivna naravnanost, kakovost, ustvarjalnost in odprtost so veščine, s katerimi naši strokovnjaki zagotavljajo kakovostne rešitve poslovnih izzivov.

  • Skrb za zaposlene in timsko delo

V Palemid Group spodbujamo kontinuiran osebni in strokovni razvoj naših zaposlenih in jim ponujamo dinamično in izzivov polno delovno okolje. Nenehno spodbujamo timsko delo s sodelovanjem tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni, saj se zavedamo, da smo kot ekipa močnejši.

Podjetje

Palemid d.o.o.
Svetovanje, raziskovanje
in izobraževanje d.o.o.

Naslov

Terčeva ulica 61
2000 Maribor

GEO: E15.64109, N46.57655

Pokličite nas!

+386 41 735 448

Pošljite nam e-mail.

info@palemid.si

2020 | Palemid d.o.o. | Pravice pridržane.