Palemid d.o.o.

Svetovanje za podjetja

Priprava nabora projektov za črpanje sredstev EU v podjetju

Ozadje

Črpanje Evropskih nepovratnih sredstev mnogim predstavlja močno oporo pri realizaciji svojih projektov. Ne glede na to ali gre za investicije v tehnološko opremo, gradnjo turističnih objektov, raziskave in razvoj ali pa le za usposabljanje, izobraževanje in osveščanje javnosti, v vseh primerih je mogoče izkoristiti priložnost finančne pomoči, ki se ponuja z evropskimi razpisi. Praksa kaže, da je ena glavnih ovir za celovito izkoriščanje možnosti financiranja projektov z viri EU v podjetjih ne le pomanjkanje časa za pripravo predlogov projektov, ampak tudi pomanjkanje časa za razvoj večjega števila projektnih idej. Razpoložljivost inovativnih in kreativnih projektnih idej pa je ključnega pomena za razvoj projektnih predlogov. Za podporo podjetjem na tem področju Palemid ponuja svetovalni produkt »Nabor projektnih idej v podjetju«.

Opis produkta

Produkt »Nabor projektnih idej v podjetju« je zasnovan na podlagi vizije in strategije posameznega podjetja, njegovih prioritet in razvojnih ciljev. Povzetki projektnih idej so v okviru produkta zapisani v standardizirani obliki, za vsako projektno idejo pa se prikažejo naslednje informacije:

 1. splošni podatki,
 2. možni partnerji ali vrste partnerjev, ki so potrebni oz. ustrezni,
 3. kratek opis projekta in njegova utemeljitev,
 4. osnutek projektnih ciljev,
 5. kratek prikaz izidov in rezultatov projekta,
 6. glavne predvidene aktivnosti projekta.

Projektne ideje, razvite na takšen način, so usmerjene na glavna tematska področja, ki so pomembna za tekoče projekte in strateške aktivnosti podjetja.

Metodologija

Priprava-nabora-projektov-za-crpanje-sredstev-EU-v-podjetju

Priprava celovite prijave projekta za ustrezen program/razpis EU

Ozadje

Črpanje Evropskih nepovratnih sredstev mnogim predstavlja močno oporo pri realizaciji svojih projektov. Ne glede na to ali gre za investicije v tehnološko opremo, gradnjo turističnih objektov, raziskave in razvoj ali pa le za usposabljanje, izobraževanje in osveščanje javnosti, v vseh primerih je mogoče izkoristiti priložnost finančne pomoči, ki se ponuja z evropskimi razpisi. Za primere, ko imajo podjetja deloma že oblikovano idejo prijave projekta, Palemid ponuja storitev celovite prijave projekta za ustrezen program oz. razpis EU.

Opis produkta

Storitev celovite prijave projekta poteka v dveh fazah. Prva faza vključuje izbor najustreznejših programov financiranja in razpisov, ki so povezani s potrebami in preferencami naročnika, drugo fazo pa predstavlja priprava prijave projekta na ustrezen program/razpis EU.

Predlog prijave projekta je osnovan in nazorno definiran v skladu z visoko kakovostnimi kriteriji in vsebuje naslednje poglavitne komponente:

 1. tehnični del z vsebujočimi cilji projekta, dokazili, rezultati, delovnim načrtom, metodologijo implementacije itd.,
 2. področje financ in projektni proračun,
 3. konzorcij/partnerstvo,
 4. administrativno dokumentacijo in formalne komponente.

Podrobnosti vsebine in strukture so odvisne od izbranega programa. Vzpostavitev partnerstva v projektu in odločilne strateške usmeritve projekta (cilji, glavne aktivnosti, rezultati, proračun itd.) pa se dorečejo v sodelovanju z naročnikom.

Stalna komunikacija med nami in naročnikom zagotavlja usklajenost projektnega predloga z strateškimi usmeritvami naročnika. Nadalje pa naš stalni “feedback” omogoča nenehno spremljanje napredka s strani naročnika. Za zagotavljanje največje kakovosti se tako v vsebinskem pregledu prijave projekta kot tudi v finančnih kalkulacijah, pri izpolnjevanju obrazcev in pri prilogah projektne prijave uporablja načelo štirih oči.

Metodologija

Priprava celovite prijave projekta za ustrezen program razpis EU

Izvedba enodnevnih ali večdnevnih delavnic

Izvedba enodnevnih ali večdnevnih delavnic na temo:

 • management & skills
 • upravljanje s časom
 • učinkoviti sestanki
 • finančna analiza in načrtovanje za nefinančnike
 • projektni management
 • analiza konkurence
 • strateška orodja
 • reševanje problemov
 • odločanje
 • komuniciranje
 • orodja za kreativnost.

Strategije vstopa podjetja na tuje trge

Ključni korak pri razvoju strategije globalne širitve je izbor potencialnih ciljnih trgov. Podjetja sprejemajo različne pristope za izbiro ciljnih trgov. Svetovanje zajema postopek v štirih korakih, ki ga podjetje lahko uporabi za začetni postopek preverjanja potencialnih trgov.

Na izbiro načina vstopa bo vplivalo več meril odločanja. V grobem lahko ločimo dve vrsti meril za odločanje: notranja merila (specifična za podjetje) in zunanja merila (okoljsko specifična). Načine in oblike vstopa na tuje trge opredelimo s tremi glavnimi skupinami: izvoznimi, pogodbenimi in investicijskimi, ki se razlikujejo med seboj glede stopnje kontrole, tveganj in fleksibilnosti.

Odločitve o vstopu na mednarodni trg zajemajo tudi vprašanje časa vstopa: kdaj naj podjetje vstopi na tuji trg? Izhod s trga je odločitev, ki jo je treba skrbno sprejeti. Prav tako kot obstajajo ovire za vstop, obstajajo tudi ovire za izstop, ki lahko odložijo ali otežijo odločitev o izstopu.

Finančno svetovanje podjetjem

Finančno svetovanje je, v povezavi z računovodstvom in davki, najpomembnejši dejavnik pri sprejemanju poslovnih odločitev. Pomagamo vam pri pridobitvi kvalitetnih podatkov in informacij. Kakovostni načrti, kalkulacije in analize namreč pripomorejo, da podjetja prej zaznajo anomalije in ostale spremembe v svojem finančnem položaju.

Svetovali vam bomo na naslednjih področjih:

 • pregled in analiza obstoječega stanja
 • kratkoročni in dolgoročni finančni načrti
 • priprava denarnega toka
 • finančna analiza podjetja
 • investicije in njihovo financiranje
 • pomoč pri uvedbi ukrepov za izboljšanje likvidnosti ter solventnosti podjetja
 • pomoč pri upravljanju terjatev
 • upravljanje s prihranki
 • finančni nadzor podjetja

Palemid d.o.o.

Področja delovanja.

Občine & regije

Svetovanje za občine in regije

Podjetja

Svetovanje za podjetja

Usposabljanje

Usposabljanje za občine/regije in podjetja.

Podjetje

Palemid d.o.o.
Svetovanje, raziskovanje
in izobraževanje d.o.o.

Naslov

Terčeva ulica 61
2000 Maribor

GEO: E15.64109, N46.57655

Pokličite nas!

+386 41 735 448

Pošljite nam e-mail.

info@palemid.si

2020 | Palemid d.o.o. | Pravice pridržane.