Palemid d.o.o.

Sodelavci

Slovenija-Avstrija

Dr. Vito Bobek

Prof. dr. Vito Bobek deluje kot profesor mednarodnega managementa na Univerzi za uporabne znanosti FH Joanneum (Gradec, Avstrija). V svoji akademski karieri je objavil več kot 400 bibliografskih enot in obiskal 22 univerz po vsem svetu kot gostujoči profesor. Je član uredniškega odbora v petih mednarodnih revijah in založniškem podjetju Intech v Londonu.

Ima dolgoletne izkušnje delovanja v akademskem svetu, v svetovanju in v podjetništvu. Leta 2010 je ustanovil svetovalno podjetje Palemid, kjer je vodil 20 velikih projektov, kot sta npr.: Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija (2014 – 2020) in izboljšanje zmogljivosti za srbsko zbornico izvršiteljev.

Sodeloval je tudi v številnih mednarodnih projektih v Italiji, Nemčiji, Združenem kraljestvu, ZDA, Španiji, Turčiji, Franciji, Romuniji, Hrvaški, Črni gori, Maleziji in na Kitajskem. Je tudi soustanovitelj Visoke šole za regionalni management AREMA v Sloveniji. V zadnjih 17 letih je bil tudi član nadzornega sveta KBM Infond DZU. Od leta 2017 je podpredsednik družbe Save-Ideas.com. Na svojih prejšnjih funkcijah je deloval kot član Team Europe Slovenija, član Akademske strokovne skupine pri Komisiji EU (DG za izobraževanje) za ocenjevanje projektov Socrates / Erasmus, kot svetovalec ministra za ekonomske odnose in razvoj Slovenije glede strategije mednarodnih ekonomskih odnosov ter kot kolumnist v dnevniku Večer.

Slovenija

mag. Bojan Mažgon

Posebej je specializiran za javni sektor – v projekt VIS (vizija in strategija občine) prinaša 18 letne izkušnje iz javne uprave na različnih funkcijah in sicer kot: župan, direktor občinske uprave, nadzornik državnih skladov, član občinskega sveta, nadzornega odbora ipd.

Svojo raziskovalno dejavnost v magistrskem študiju je posvetil problemom razvoja in financiranja lokalnih skupnosti v Sloveniji in državah Evropske skupnosti. V okviru delovanja svetovalne družbe deluje tudi v gospodarstvu, kot vodja projektov prenove procesov, optimizacije in strategije.

Slovenija-Avstrija

Dr. Anita Maček

Dr. Anita Maček je doktorirala iz ekonomije (2009) na na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Trenutno je zaposlena na Univerzi uporabnih znanosti FH Joanneum, Gradec, Avstrija in na Doba Fakulteti v Mariboru. Leta 2016 je bila izvoljena v naziv izrednega profesorja za ekonomijo.

Njeni glavni raziskovalni interesi so mednarodni kapitalski tokovi, neposredne tuje naložbe, mednarodno poslovanje, pametna mesta in regionalni razvoj.

Slovenija

Filip Bobek

Filip Bobek deluje na področju vodenja projektov in trženja. Njegove dosedanje delovne izkušnje vključujejo organiziranje in vodenje projektov (kultura, izobraževanje, zabava), delo in komuniciranje v organizacijah članicah, upravljanje in izvajanje kampanj družbenih medijev, obdelavo dokumentov, prodajo in trženje. Je tudi zunanji sodelavec Save-Ideas, mednarodne platforme za zaščito in diseminacijo intelektualne lastnine s sedežem v Avstraliji, in Enim Ltd, distributerja športne opreme.

V Palemidu trenutno dela na projektu Interreg „Krepitev zmogljivosti čezmejnih organizacij na področju regionalnega razvoja – capCROSSplan“ v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska.

Italija

Alessandro Torello, M.A.

Alessandro Torello je svetovalec na področju mednarodne trgovine. Nekaj let je delal v carinskih in mednarodnih trgovinskih oddelkih različnih multinacionalk. Kar zadeva njegovo akademsko znanje, je leta 2010 magistriral iz evropskih študij in leta 2014 magistriral na mednarodnih odnosih na Univerzi v Sieni v Italiji. Leta 2019 je diplomiral tudi iz prava.

Trenutno pripravlja doktorat. Je strokovnjak za intelektualno lastnino in trgovinsko pravo na Univerzi Macerata (oddelek za ekonomijo in pravo). Pred tem je bil strokovnjak za mednarodno trgovinsko pravo in finance. Področja njegove specializacije in raziskovanja so: mednarodni transport in logistika, mednarodno trgovinsko pravo in carinska zakonodaja EU.

Govori italijansko (materni jezik), angleško in špansko. Obvlada tudi osnovno znanje slovenščine.

Irska – Velika Britanija – Avstrija

Iona Cecily Moore Kirkpatrick

Od leta 2011 do 2013 je Iona delovala v marketinškem in političnem sektorju, v pivovarni Wadworth’s in v britanskem parlamentu. Sledile so vloge pomočnika za podporo in izvajalca nepremičninskega raziskovanja pri podjetju Goodman Nash, znano bonitetno agencijo v Veliki Britaniji.

Iona se je med študijem ruščine na univerzi Durham (2014–2018) močno vključevala v poučevanje angleščine na različnih institucijah, in sicer na sami univerzi Durham, državni univerzi Tomsk v Rusiji in zasebno na Dunaju. Njen semester v tujini je preživela tako v Rusiji in na Dunaju, kjer je imela vlogo osebne asistentke režiserja znanega gledališča. Iona je od oktobra 2018 zaposlena v storitvi finančnega prevajanja pri podjetju myWorld Solutions AG in na delovnem mestu vodje projektov pri nevladni organizaciji The Foundation & Child Foundation s sedežem v Gradcu.

V času mWS je Iona nabirala delovne izkušnje pri Organizaciji pogodb o prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO) na Dunaju in zaključila magisterij iz evropskega projekta in javnega upravljanja na FH Joanneum v Gradcu.

Avstrija – Srbija

Mladen Vučković, mag

Mladen Vučković je svetovalec z desetletnimi delovnimi izkušnjami na področju poslovne analize različnih industrij. Diplomiral iz ekonomije in magistriral iz mednarodnega projektnega vodenja, ki ga je pridobil na Univerzi v Nišu (Srbija). Leta 2017 je specializiral magistrski program poslovanja na hitrorastočih trgih na FH Joanneum v Avstriji. Mladen Vučković je že vrsto let aktiven na področju poslovnih / trženjskih načrtov, investicijskih študij za podjetja, pa tudi trener in svetovalec pri mnogih mednarodnih raziskovalnih projektih.

Sodeloval je v različnih projektih, ki jih financirata Evropska komisija in USAID. Trenutno živi v Gradcu (Avstrija), kjer dela kot logistični ekspert. Mladen tekoče govori angleščino, nemščino in uporablja tudi ruski jezik.

Namibija – Avstrija

Israel Dollo Hauwanga

G. Hauwanga je na Univerzi v Namibiji (2006–2009) diplomiral iz pravosodnega prava (B Juris law Degree) in ima tudi univerzitetno diplomo (LLB law Honours Degree) na Univerzi v Namibiji (2009–2010).

Trenutno se ukvarja z magisterijem vodenja in sprememb na Visoki poslovni šoli Harold Pupkewitz na Namibijski univerzi za znanost in tehnologijo (od 2017 do danes) in magisterijem poslovanja na hitrorastočih trgih na Univerzi uporabnih znanosti FH Joanneum, Avstrija (2019 do danes). Njegove delovne izkušnje vključujejo delo sodnika okrožnega sodišča pri Katimi Mulilo, sodnika za prekrške v Namibiji, ministrstvo za pravosodje.

Deloval je tudi kot višji sodnik okrožnega sodišča v Khorixasu (sodniška komisija, Namibija, ministrstvo za pravosodje), kot višji okrožni sodnik v Mariental, Aranos, Maltahohe (sodniška komisija, Namibija, ministrstvo za pravosodje) in komercialni pravni svetovalec pri direktorju in skrbniškem odboru.

Avstrija

Moritz Jellenz

Moritz Jellenz trenutno sodeluje v mednarodnem magistrskem programu “Poslovanje na hitro-rastočih trgih” na Univerzi uporabnih znanosti FH Joanneum v Gradcu. Svoja tri glavna področja zanimanja pokriva z diplomo diplomiranega proizvodnega inženiringa, srednješolskim in terciarnim izobraževanjem iz projektnega vodenja ter zadnjim strokovnim izpopolnjevanjem iz poslovne ekonomije.

Njegova vztrajna in namenska miselnost mu je omogočila sodelovanje v programih za pripravnike (npr. Siemens AG), nabiranje globalnih izkušenj, še posebej v času življenja in študija v tujini, ter izdajo knjige z odprtim dostopom kot soavtorja (InTechOpen). Njegove raziskovalne obsegajo razvojna vprašanja v podsaharsko-afriški regiji. Njegovo najljubše delovno okolje je dinamično, hitro in poslovno usmerjeno.

Jeziki: poleg nemščine (maternega jezika) in angleščine izboljšuje svoje znanje francoščine in španščine.

Avstrija

Thomas Scheipl, MA

Potem ko je leta 2017 prebil semester v Južni Koreji in po zaključku dodiplomskega programa mednarodnega menedžmenta, je g. Thomas Scheipl nadaljeval študij magistrskega programa Poslovanje na hitro-rastočih trgih na oddelku za management Univerze uporabnih znanosti FH Joanneum, Graz, Avstrija ter pridobil magisterij leta 2019. V študijskem obdobju je opravi semester študija na Kitajskem.

Njegove poklicne izkušnje vključujejo prodajo jeklenih izdelkov na južnonemškem trgu za Breitenfeld Edelstahl AG, ki je del programa „Mladi diplomanti« oddelka High Performance Metals voestalpine, pripravništvo pri podjetju Böhler Edelstahl v oddelku za nabavo ter pripravništvo pri voestalpine High Performance Metals GmbH na Dunaju.

V letih 2015 in 2018 je bil vključen v različne projekte: Analiza stanja na trgu in kulturnih ovir na Kitajskem za Green Tech Cluster Styria, Razvoj poslovnega načrta za FH Joanneum Racing Team, Analiza in optimizacija nabavnih procesov različnih obratov oddelka High Performance Metals voestalpine, Razvoj strategije trženja za podjetje UNYCOM GmbH (s sedežem v Gradcu) na Japonskem.

Čile

Daniela Ramírez Navarro, MBA

Daniela Ramírez Navarro deluje kot računovodska revizorka, z izkušnjami MBA na področju upravljanja in nadzora revizije. Njene izkušnje vključujejo: izvajanje zunanjih in notranjih revizij velikih podjetij; svetovanje, pregled in priprava računovodskih izkazov, ocena učinkovitosti in varnosti procesov, ocena ustreznosti kontrol.

Vodenje javnih in zasebnih projektov; načrtovanje in nadzor strategij za organizacijo, svetovanje in upravljanje proračunskega nadzora in rezultatov različnih operacij; prestrukturiranje in postopki, analiza rezultatov in povezava spremenljivk, projekcija učinkov finančno-računovodskih usmeritev in tveganj na rezultate podjetja.

Palemid d.o.o.

Področja delovanja.

Občine & regije

Svetovanje za občine in regije

Podjetja

Svetovanje za podjetja

Usposabljanje

Usposabljanje za občine/regije in podjetja.

Podjetje

Palemid d.o.o.
Svetovanje, raziskovanje
in izobraževanje d.o.o.

Naslov

Terčeva ulica 61
2000 Maribor

GEO: E15.64109, N46.57655

Pokličite nas!

+386 41 735 448

Pošljite nam e-mail.

info@palemid.si

2020 | Palemid d.o.o. | Pravice pridržane.