Reference

Palemid d.o.o.

Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Krepitev kapacitet razvojnih organizacij na področju čezmejnega regionalnega sodelovanja (2020 – 2022)

Palemid Regional developementV prehodnem obdobju obeh držav se razlike med regijami povečujejo. Prostor tako na slovenski kot na madžarski strani potrebuje mrežo razvojnih institucij, ki bi jih bilo mogoče aktivirati ob vsaki priložnosti, ko je potrebno razvojno programiranje, zlasti v fazi priprave lokalnih strategij, strategij regionalnega pomena in strategij državnega pomena. Bistvene informacije pogosto ne pridejo do ustreznih deležnikov, zato so izgubljene nekje v prehodu. Izpostavljene so še nekatere pomanjkljivosti: neoptimalni komunikacijski kanali in linije, majhne organizacijske enote, strah pred pred konkurenco glede “ukradenih idej”, premalo optimalne notranje zmogljivosti za boljše vrednotenje in širitev podatkovne mreže. Treba je vzpostaviti mrežo razvojnih institucij, v kolikor naj bo programiranje regionalnega razvoja skladno in se bo izvajalo s polnimi lokalnimi razvojnimi zmogljivostmi, saj je razvojni potencial regij na obeh straneh meje vse bolj odvisen od lastnih prizadevanj in instrumentov. Vsi ti elementi bodo vključeni v projekt, s čimer bodo krepile institucije z različnih pomembnih področij in med njimi vzpostavile trojno čezmejno mrežo (javni, zasebni in nevladni sektor).

Cilj projekta je vzpostaviti močno čezmejno mrežo razvojnih institucij, ki se odzivajo na potrebe okolja in pripravijo ustrezne pobude in predloge za regionalni razvoj. Projekt bo skozi svoj trajni cikel okrepil vse sodelujoče institucije z različnih področij in sektorjev s pomočjo usposabljanja in s podpisom protokola o sodelovanju z njimi, povezavo prek vzpostavljene platforme in, kar je najpomembneje, z informiranjem o trenutnem razvoju. Projekt obravnava naslednji cilj Programa sodelovanja SI-HU 2014–2020: Razširitev čezmejnega sodelovanja s krepitvijo institucionalne zmogljivosti javnih in zasebnih deležnikov na vzajemno pomembnih področjih javnih politik in storitev.

Vodilni partner: Razvojna agencija Sinergija
Partnerji: Zavod Palemid Maribor
Zala Megyei Önkormányzat
Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Svetovalni produkt v letu 2020

 • Projekt VIS (Vizija in strategija občine) kot orodje za izvajanje strategije razvoja: Občina Pesnica.
 • Projekt VIS (Vizija in strategija občine) kot orodje za izvajanje strategije razvoja: Občina Ruše.

Svetovalni produkt v letu 2019

 • Analysis of locations in Slovenia and Croatia for founding a software development company. Projekt financiran s strani ANDRITZ GROUP Headquarters.
 • Projekt VIS (Vizija in strategija občine) kot orodje za izvajanje strategije razvoja: Občina Vojnik.

Svetovalni produkt v letu 2018/2019

 • Svetovanje Občini Polzela glede EU projektov. Projekt financiran s strani Občine Polzela.

Svetovalni produkt v letu 2018

 • Projekt VIS (Vizija in strategija občine) kot orodje za izvajanje strategije razvoja: Občina Braslovče.
 • Projekt VIS (Vizija in strategija občine) kot orodje za izvajanje strategije razvoja: Občina Črnomelj.

Svetovalni produkt v letu 2017

 • Projekt VIS (Vizija in strategija občine) kot orodje za izvajanje strategije razvoja: Občina Prebold.

Svetovalni produkt v letu 2016

 • Projekt VIS (Vizija in strategija občine) kot orodje za izvajanje strategije razvoja: Občina Majšperk.

Svetovalni produkt v letu 2015

 • Projekt VIS (Vizija in strategija občine) kot orodje za izvajanje strategije razvoja: Občina Žiri.

Svetovalni produkt v letu 2013/2014

 • Managing Migration and its Effects in South-East Europe (Transnational Actions towards Evidence Based Strategies). Projekt financiran s strani EU, South East Europe TCP.

Svetovalni produkt v letu 2014

 • Projekt VIS (Vizija in strategija občine) kot orodje za izvajanje strategije razvoja: Občina Oplotnica.

Svetovalni produkt v letu 2012

 • Oblikovanje metodologije za pripravo regionalnega posnetka stanja za projekt “Health4Growth” financiranega v okviru programa Interreg IVC

Svetovalni produkt v letu 2012/2013

 • Nudenje tehnične pomoči pri izvedbi aktivnosti v okviru projekta Health4Growth, sofinanciranega v okviru programa INTERREG IVC – Izdelava Posnetka stanja – poročila o trenutnem stanju Podravske regije na področju zdravja ter identifikacija in izbor dobrih praks na področju zdravja v Podravju, priprava srečanja platforme deležnikov Podravja, priprava skupnega poročila Posnetkov stanja in dobrih praks vseh sodelujočih regij v projektu in podpora pri pripravi strokovnega dela sestanka projektnega partnerstva.

Svetovalni produkt v letu 2012

 • “Verifikacija tržnih in poslovnih potencialov ter ocena poslovnih vidikov” v sklopu prepoznavanja in ocene obetavnosti novih programov; Talum d.d., avgust – oktober 2012

Svetovalni produkt v letu 2012/2013

 • Tehnična pomoč naročniku pri izvedbi aktivnosti “Komuniciranje z javnostjo”, v okviru delovnega sklopa 2 projekta z akronimom SEEMIG, financiranega v okviru transnacionalnega programa Jugovzhodna Evropa 2007 – 2013″

Svetovalni produkt v letu 2013/2015

 • Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija (2014-2020). Projekt financiran s strani EU ETC
 • Priprava in izvedba nacionalne raziskave »Ugotavljanje stanja in potreb na področju promocije zdravja na delovnem mestu v slovenskih podjetjih« v okviru projekta KroNeBo. Projekt financiran s strani
 • Izobraževalno-raziskovalnega inštituta (IRI) Ljubljana 2014

Svetovalni produkt v letu 2014/2015

 • Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska (2014-2020). Projekt financiran s strani EU ETC
 • Capacity Building for the Serbian Chamber of Enforcement Agents. Projekt financiran s strani Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Svetovalni produkt v letu 2013

 • Prvi koraki k povezani ponudbi in oblikovanju blagovnih znamk na področju kulinarike. Projekt financiran s strani občin Poljčane, Makole in Majšperk.

Občina Zreče

 • Strateško razvojni dokument občine Zreče v letih 2011/2012

Okrogla miza

 • Znanje in naše mesto v letu 2011

Občina Kidričevo

 • Strateško razvojni dokument občine Kidričevo v letih 2011/2012

Svetovalni produkt

 • Priprava strokovnih izhodišč kot podlag za pripravo izvedbenega dela projekta “FunReg-PolicyNet” v letu 2011

Sodelovanje v projektu ET STRUCT

 • ET STRUCT – Economic Educational Territorial Structure v letih 2011/2012

Svetovalni produkt v letu 2011

 • Priprava celovite prijave projekta za program Evropa za državljane: “Promoting Citizen Networks and Participation in Regional Development, Competitiveness and Employment”

Svetovalni produkt v letu 2011

 • Priprava in izvedba delavnice: Vizija in strategija Mestne občine Maribor

Svetovalni produkt v letih 2010/2011

 • Priprava celovite prijave projekta za program Evropa za državljane: “FunReg-Policy Net”

Svetovalni produkt v letu 2010

Nabor projektnih idej za občino na naslednjih področjih:

 

 • informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • invalidi, gibalno ovirani, slepi in slabovidni;
 • kolesarjenje;
 • trajnostna mobilnost (celovita ureditev prometa v mestnem jedru);
 • regionalna akademija;
 • pritegovanje tujih neposrednih investicij v mesto in regijo;
 • internacionalizacija poslovanja;
 • družini prijazna občina;
 • regionalni inovacijski centri;
 • funkcionalna regija obrti, turizma in kmetijstva;
 • regija energetike.

Študija v letu 2010

 • Priprava vsebinskih in programskih izhodišč za Podravsko regijo za obdobje po letu 2013 ter oblikovanje priporočil za področje projektnega vodenja in razvoja regijskih projektov

Palemid d.o.o.

Področja delovanja.

Občine & regije

Svetovanje za občine in regije

Podjetja

Svetovanje za podjetja

Usposabljanje

Usposabljanje za občine/regije in podjetja.

Podjetje

Palemid d.o.o.
Svetovanje, raziskovanje
in izobraževanje d.o.o.

Naslov

Terčeva ulica 61
2000 Maribor

GEO: E15.64109, N46.57655

Pokličite nas!

+386 41 735 448

Pošljite nam e-mail.

info@palemid.si

2020 | Palemid d.o.o. | Pravice pridržane.